privat børnepasning aabenraa

De pædagogiske læreplaner

   

Lidt uddybende og forkortet om de 6 Læreplanstemaer. 

 

Barnets alsidige personligheds udvikling

- Hjælpe barnet med at:

Fortælle om sine følelser og meninger.

Bede om hjælp til svære ting.

Lege alene.

Vente til det bliver deres tur.

Sætte fokus på dets kompetencer.

- og øve sig i det der kan være lidt svært.

Sociale kompetencer

- Hjælpe barnet med at:

Være sammen med andre, både store og små.

Lege i større og mindre grupper.

Være med til at bestemme hvad vi skal lave.

Vente på at det bliver deres tur.

Dele legesager med de andre.

Være en god ven.

 

Sprog

- Hjælpe barnet med at:

Sætte ord på sine tanker, følelser, oplevelser og handlinger.

Blive god til at fortælle og udtrykke sig -

Også ved at bruge sit kropssprog.

 

Krop og bevægelse

- Hjælpe barnet med at:

Kende sin krop.

Opleve glæde ved at bevæge sig.

Spise sund mad.

Bevæge sig på alle mulige måder.

 

Naturen og naturfænomener

- Hjælpe barnet med at:

Være god ved dyr og planter.

Kende forskel på årstiderne.

Lege ude i naturen.

Kende forskel på forskellige dyr og planter.

Kulturelle udtryksformer og værdier

 - Hjælpe barnet med at:

Tegne, male og farve.

Synge, spille og lytte til musik.

Lege sanglege.

Kende mønstre, figurer, former og farver.

Få kendskab til noget om traditioner og højtider.